Verkenning aanlanding Wind op Zee

Quite Write schrijft over de Verkenning aanlanding wind op zee waarin de Rijksoverheid met stakeholders onderzoekt hoe de energie van windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht.

Quite Write is al sinds 2006 betrokken voor (publieks-)communicatie over energieprojecten.