Succesvolle fondsenwerving voor Ubuntuplein Zutphen

Ubuntu, ik ben omdat wij zijn. Duidt op solidariteit en je leven verrijken omdat je je verantwoordelijk weet voor het geheel met anderen.

Een groep bewoners uit Zutphen was in 2021 op zoek naar een plek in de samenleving waar je zelfstandig, zinvol ouder kan worden. Waar plaats is voor 55-plussers die nog actief deelnemen aan het leven en waar zij hun creatieve en kunstzinnige talenten verder kunnen ontwikkelen.

Die plek heeft bewonerscorporatie Ubuntuplein in 2023 met elkaar gerealiseerd. In de wijk Noorderhaven is nu een kleinschalige, aantrekkelijke woonplek waar het prettig wonen en leven is in betrokkenheid met elkaar. In deze nieuwe woongemeenschap heeft de bewonerscorporatie naast levensloopbestendige woningen, een ontmoetingsruimte voor de nieuwe buurt gerealiseerd. Een huis voor de buurt waar iedereen op een kleinschalige manier zijn of haar creativiteit kan ontwikkelen. Een plek waar zij elkaar ontmoeten, hun kunstzinnige werken  creëren in ateliers, exposeren en muzikale ontmoetingen organiseren.

Quite Write heeft een succesvolle fondsenwervingscampagne voor het Ubuntuplein gevoerd met als resultaat grote giften van meerdere maatschappelijke vermogensfondsen.