Managementondersteuning

Quite Write ontzorgt

Flexibele ondersteuning voor uw cliëntenraad of medezeggenschapsraad

Levert Quite Write als u handen te kort komt.

De inzet van onze ervaren, deskundige en professionele (ambtelijk) secretaris van Quite Write neemt u de zorgen uit handen.

Onze zelfstandige professional is snel ingewerkt. De continuïteit van uw bestuur, cliëntenraad of medezeggenschapsraad is hiermee verzekerd.

Onze professional organiseert, regelt, communiceert, notuleert, denkt vakinhoudelijk beleidsondersteunend mee en onderneemt actie. En is zo de spil van uw cliëntenraad of medezeggenschapsraad.

De professionele secretaris van Quite Write is op korte inzetbaar en garandeert continuïteit.

Onze teamleden hebben een positieve grondhouding, zijn omgevingsbewust en hebben gevoel voor verhoudingen. Ze zijn hbo/wo opgeleid en zijn bekend met wat er in cliëntenraden en medezeggenschapsraden speelt en wat de rol is van de (ambtelijk) secretaris.
Onze diensten verlenen wij voornamelijk aan de (geestelijke) gezondheidszorg en de maatschappelijke sector. Altijd projecten waar de mens centraal staat.

Als specialisme verzorgen wij medical writing in de Engelse taal voor onder meer advisory boards in de farmaceutische industrie.

Quite Write maakt in de publieke sector deel uit van de flexibele schil rondom energieprojecten van het ministerie van EZK. Deze projecten vervullen een belangrijke rol binnen de samenleving.

Of het nu gaat om projectcoördinatie, fondsenwerving, of verslaglegging: u kunt op Quite Write rekenen als professionele en daadkrachtige partner.

Bel ons voor een oriënterend gesprek over samenwerking.

Onze opdrachtgevers

Vereniging Milieudefensie

Quite Write ondersteunt tijdelijk het bestuur van de vereniging Milieudefensie. Wij houden oog op de planning van de besluiten en actiepunten en verzorgen verslaglegging van de bestuursvergaderingen en commissies.

Flexibele managementondersteuning - Quite Write

Gemeenten

Van 2003 tot en met 2015 maakte Quite Write maandelijks woordelijke verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen. Vanaf 2016 komen we af en toe nog eens notuleren bij besloten raadsvergaderingen.

RVO BEP - Quite Write

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Quite Write maakt sinds 2006 deel uit van de flexibele schil rond Bureau Energieprojecten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wij zijn actief op het gebied van burgerparticipatie.

Wat zeggen onze opdrachtgevers