Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt

Wij hebben weer goed fondsenwervingsnieuws, dit keer over de Oude Hollandse Waterlinie die in 2022, 350 jaar geleden tot stand kwam. de stichting Oude Hollandse Waterlinie wil het wandelpad, dat langs de vestingsteden loopt een impuls geven. Naast dat het pad in functionaliteit aan verbetering toe was, is de beleefbaarheid als middel voor educatie zeker zo belangrijk. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is overtuigd van de kwaliteit bij de uitvoering van het project en draagt € 25.000,- aan het project bij. Het pad is straks geschikt voor lange afstand wandelaars, voor korte vestingstedenommetjes, voor kinderen die iets willen beleven met games, geocaching en foto’s van vroeger en nu. Eenmaal op weg kun je zelfs plekken tegenkomen die virtueel onder water gezet/geïnundeerd worden. Met foto’s die het beeld van vroeger versus nu weergeven en het toepassen van gamificatie zal het Oude Hollandse Waterliniepad een echte leerzame beleving worden.

Quite Write heeft zich met groot plezier ingezet om deze gift te verwerven