Welkom bij Quite Write


Betrokken Fondsenwervers en Management ondersteuners

sinds 1989 en óók in 2024

Nieuws flash

De Week van de Psychiatrie 2024 bood Mondriaan GGz een uniek moment om stigma’s te doorbreken en het gesprek over geestelijke gezondheid aan te gaan. Te zien was kunst, cultuur en een foto-expositie.

Mogelijk gemaakt dankzij genereuze giften van fondsen en werving door Quite Write

Grote giften

Wij werven grote giften met persoonlijke aandacht en op maat. Waar mogelijk helpen wij op basis van ‘no-cure, no-pay’. U beloont onze inspanningen pas als wij daadwerkelijk toezeggingen van giften voor uw project hebben ontvangen.

Grote giften werven is onze bijdrage aan maatschappelijke initiatieven en zorgprojecten. Soms is € 1.000,- een grote gift, soms is dat € 75.000,- of meer. De grens tussen grote en minder grote giften is moeilijk te benoemen. Wat een grote gift is, verschilt per project en per organisatie.

Grote Giften

Wij werven grote giften met persoonlijke aandacht en op maat. Waar mogelijk helpen wij op basis van ‘no-cure, no-pay’. U beloont onze inspanningen pas als wij daadwerkelijk toezeggingen van giften voor uw project hebben ontvangen.

Grote giften werven is onze bijdrage aan maatschappelijke initiatieven en zorgprojecten. Soms is € 1.000,- een grote gift, soms is dat € 75.000,- of meer. De grens tussen grote en minder grote giften is moeilijk te benoemen. Wat een grote gift is, verschilt per project en per organisatie.

Zorg en Welzijn

Organisaties zoals Mondriaan Geestelijke Gezondheid, Levantogroep Vrijwilligers, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Expertise zetten zich in om kwetstbaren in onze samenleving te helpen. Naast de reguliere taken, willen zij hun cliënten iets extra’s bieden, maar helaas ontbreken hiervoor soms de middelen.

Fondsenwerving kan de oplossing bieden om deze extra’s toch mogelijk te maken. QuiteWrite zet zich al meer dan dertig jaar als succesvol fondsenwerver in, om projecten in de zorg- en welzijnssector financieel mogelijk te maken.

Samen maken we het verschil voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Mens en Maatschappij

Nieuwe ontmoetingsplekken in de buurt, een plek voor kinderen om elkaar te ontmoeten en te spelen, nieuwe wooninitiatieven.

Het zijn allemaal voorzieningen die een sociale rol spelen in een buurt en helpen eenzaamheid te voorkomen. Op die plaatsen leren buurtbewoners elkaar kennen, delen ervaringen of ondernemen samen iets. Deze plekken dragen bij aan het versterken van de onderlinge verbinding en vergroten de leefbaarheid.

Door onze krachten te bundelen en doelgericht fondsen te werven, bouwen we samen aan een leefbare buurt waar iedereen zich thuis voelt.

Onze Missie

Wij geloven in concrete projecten die het verschil maken.
Daarom werven wij voor gezondheidszorg en maatschappij.
Het is onze bijdrage aan een gezonde samenleving.

Onze Kernwaarden

Wij zijn betrokken, ondernemend en optimistisch.
Wij willen anderen optimaal ontzorgen.

Managementondersteuning

De sleutel tot soepele besluitvorming en effectieve communicatie.

In de hectische wereld van bestuur en beleid zijn ingewikkelde besluitvormingsprocessen en publiekscommunicatie aan de orde van de dag. Om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt, is het essentieel om te kunnen rekenen op een flexibele en professionele managementondersteuning. Als de boodschap helder moet worden geformuleerd, komt Quite Write in beeld.

Logo_milieudefensie
Vereniging Milieudefensie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verenigingen van Eigenaren

Onze Projecten

Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt

Wij hebben weer goed fondsenwervingsnieuws, dit keer over de Oude Hollandse Waterlinie die in 2022, 350 jaar geleden tot stand kwam. de stichting Oude Hollandse Waterlinie wil het wandelpad, dat langs de vestingsteden loopt een impuls geven. Naast dat het pad in functionaliteit aan verbetering toe was,

Lees verder »

Bijzonder geslaagde fondsenwerving voor LEVANTOgroep Vrijwilligers

Langdurige psychische problemen kunnen het lastig maken om van het leven te genieten. Om de dagelijkse dingen te doen. Om méé te doen.
LEVANTOgroep biedt ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg.
Vele vrijwilligers zijn een maatje voor mensen in de wijk. Zij helpen bij actief deelnemen aan de samenleving, de dag een zinvolle invulling te geven en ondernemen samen met een cliënt leuke activiteiten.
Zo maken zij het leven van iemand met psychische kwetsbaarheid net een beetje lichter en helpen ze de eenzaamheid te doorbreken.
‘Deze vrijwilligers mogen best wel eens in het zonnetje worden gezet’ vertelde vrijwilligerscoördinator Marco ons ruim een jaar geleden. Hij wilde in het kader van 30 jaar maatjesprojecten, alle 250 vrijwilligers een TEGEK, TEGOED-bon te geven, waar het maatjeskoppel iets leuks mee kon ondernemen: iets wat ze normaal niet zouden kunnen doen. Maar wie kon dat idee betalen? Quite Write help ons! vroeg Marco.
Wij hebben een geslaagde fondsenwervingscampagne van zijn idee gemaakt. Door bijdragen van zes vermogensfondsen kan LEVANTOgroep Vrijwilligers alle vrijwilligers dit voorjaar in het zonnetje zetten.

Lees verder »

Kleine fondsenwervingscampagne, groot succes

Dankzij succesvolle fondsenwerving bij drie vermogensfondsen kunnen 32 bewoners met psychische kwetsbaarheid van twee Beschermd Wonenunits van Mondriaan GGz er volgend jaar op uit. Zij hebben de wens uitgesproken in het kader van herstel en meedoen in de samenleving eens andere activiteiten buiten de woonunit te ondernemen

Lees verder »

Contact

Meierijstraat 12
6137 KK Sittard
046 – 785 27 30
✉ info@quitewrite.nl

Of gebruik het contactformulier

Onze kleine lettertjes

Algemene voorwaarden Fondsenwerving
Algemene voorwaarden Management ondersteuning

Hoe wij omgaan met uw Privacy en cookies

Bankrelatie
ING Bank – NL48 INGB 0000 1822 92
Kamer van Koophandel Utrecht – 3009 9657
Belastingsdienst BTW ID – NL001311678B65