Onze Projecten

Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt

Wij hebben weer goed fondsenwervingsnieuws, dit keer over de Oude Hollandse Waterlinie die in 2022, 350 jaar geleden tot stand kwam. de stichting Oude Hollandse Waterlinie wil het wandelpad, dat langs de vestingsteden loopt een impuls geven. Naast dat het pad in functionaliteit aan verbetering toe was,

Lees verder »

Bijzonder geslaagde fondsenwerving voor LEVANTOgroep Vrijwilligers

Langdurige psychische problemen kunnen het lastig maken om van het leven te genieten. Om de dagelijkse dingen te doen. Om méé te doen.
LEVANTOgroep biedt ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg.
Vele vrijwilligers zijn een maatje voor mensen in de wijk. Zij helpen bij actief deelnemen aan de samenleving, de dag een zinvolle invulling te geven en ondernemen samen met een cliënt leuke activiteiten.
Zo maken zij het leven van iemand met psychische kwetsbaarheid net een beetje lichter en helpen ze de eenzaamheid te doorbreken.
‘Deze vrijwilligers mogen best wel eens in het zonnetje worden gezet’ vertelde vrijwilligerscoördinator Marco ons ruim een jaar geleden. Hij wilde in het kader van 30 jaar maatjesprojecten, alle 250 vrijwilligers een TEGEK, TEGOED-bon te geven, waar het maatjeskoppel iets leuks mee kon ondernemen: iets wat ze normaal niet zouden kunnen doen. Maar wie kon dat idee betalen? Quite Write help ons! vroeg Marco.
Wij hebben een geslaagde fondsenwervingscampagne van zijn idee gemaakt. Door bijdragen van zes vermogensfondsen kan LEVANTOgroep Vrijwilligers alle vrijwilligers dit voorjaar in het zonnetje zetten.

Lees verder »

Kleine fondsenwervingscampagne, groot succes

Dankzij succesvolle fondsenwerving bij drie vermogensfondsen kunnen 32 bewoners met psychische kwetsbaarheid van twee Beschermd Wonenunits van Mondriaan GGz er volgend jaar op uit. Zij hebben de wens uitgesproken in het kader van herstel en meedoen in de samenleving eens andere activiteiten buiten de woonunit te ondernemen

Lees verder »