Een frisse blik vooruit

We kijken met een frisse blik vooruit naar 2019 en zien hoogtepunten.
Quite Write bestaat in 2019 30 jaar: een mijlpaal in ons bestaan.
We zien landelijke duurzame projecten waaraan we een steentje bij mogen dragen. Zoals energieprojecten en fondsenwervingsprojecten voor mens en maatschappij. We zien daarnaast ondersteunende taken bij lang bestaande relaties.
We lichten er een paar uit.

Wij werken in 2019 verder met Bureau Energieprojecten en het ministerie van EZK aan informatiebijeenkomsten voor het publiek over energieprojecten. Wanneer er in uw woonomgeving iets wordt gepland met hoogspanningsverbindingen, windparken, gaswinning, energiecentrales, dan zijn wij erbij om te helpen bij het indienen van mondelinge zienswijzen over het project. In januari zijn we daarvoor met het Bureau Energieprojecten en het ministerie van EZK in de provincie Friesland te vinden.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten kan blijven rekenen op de ondersteuning van Quite Write bij haar mooie bestuurswerk. Al meer dan tien jaar zijn we bij elkaar betrokken. Op deze manier maken wij ons net als NVM-mondhygiënisten sterk voor preventieve mondzorg.

In de gezondheidszorg zijn wij voornamelijk actief voor de geestelijke gezondheid. Lange tijd hoorde je weinig tot niets over geestelijke gezondheid, maar de laatste jaren komt er steeds meer openheid. Dat is ook nodig! De hoogste tijd om psychiatrische problemen uit de taboesfeer te halen.
Out of the Box TV van Michiel Verheul werkt daaraan en laat zien hoe goed mensen herstellen van psychiatrische problemen en soms na lange tijd weer actief worden in de samenleving. Out of the Box TV werkt met ervaringsdeskundigen. Dat helpt om stigma te bestrijden.
Wij werven fondsen voor Out of the Box TV.

Mondriaan GGz, de grote instelling in Zuid-Nederland, maakt al lange tijd gebruik van onze fondsenwervingskennis. Quite Write werft voor grote en kleine projecten van Mondriaan. Zinvolle projecten voor de opgenomen en ambulante cliënten, die niet uit de beschikbare middelen gefinancierd kunnen worden. Deze projecten zijn de kers op de taart voor cliënten van Mondriaan. Op dit moment werven we aanvullende middelen voor projecten van Mondriaan verslaafdenzorg en voor projecten die ontspanningsmomenten brengen voor Mondriaan Ouderen. Omdat we al zo lang met elkaar samenwerken, verloopt de samenwerking vloeiend: een half woord is vaak genoeg om weer iets moois te realiseren.

In het volgende nieuwsbericht dat in februari verschijnt, lichten we weer andere projecten uit.
Kent u Quite Write nog niet? Laten we kennismaken.