Fondsenwervingsdoelstelling bereikt

Voor stichting Burgerinitiatief Woudenberg hebben wij in 2019 maar liefst € 25.000,- geworven voor de inrichting van hun nieuwe locatie. De stichting helpt gezinnen in Woudenberg en Scherpenzeel die in armoede leven. In deze twee plaatsen leven ruim 400 gezinnen onder de armoedegrens. Kinderen worden daardoor hard getroffen. Geen cadeautjes met Sinterklaas, Kerstmis en verjaardag. Stichting Burgerinitiatief Woudenberg doet daar iets aan en biedt gezinnen in armoede een kans op een beter leven door fundamentele veranderingen in hun bestaan door te voeren.
Aan het einde van dit jaar moest de stichting verhuizen naar een ander onderkomen. Met een bijdrage van drie vermogensfondsen, kon de stichting meubilair, koel- en vrieskasten kopen. Quite Write is blij dit project te hebben mogen helpen realiseren.

Fundraising Friday

Voor de divisie Hersenen van het UMC Utrecht aan een project over terugdringen van vooroordelen over mensen met psychische kwetsbaarheid. Het fondsenwervingsplan is bijna af. Daarna leggen we het voor aan verschillende fondsen.
Het is goed dat er toenemende aandacht is voor mentale problemen. Mentale gezondheid bespreekbaar maken klinkt simpel. Het is een hele uitdaging. Voor deze uitdagende projecten werven wij.

Project Herbouw Wipkorenmolen Vianen

Wij zijn begonnen met het werven van fondsen voor het project. Het fondsenwervingsplan is geschreven, fondsonderzoek is afgerond en de eerste ingediende subsidieaanvraag hebben wij vandaag besproken met de mogelijke subsidieverstrekker.
Ontmoeten en recreëren is het thema van het project van stichting Herbouw Wipkorenmolen in Vianen. De initiatiefnemers in Vianen nemen zich voor de in 1838 verloren gegane molen volgens het oude bouwbestek met hedendaagse duurzame aanpassingen terug te bouwen.
Als alles gaat zoals we verwachten staat volgend jaar een nieuwe landmark in de uiterwaarden van Vianen. De molen zal een mooie nieuwe ontmoetingsplaats voor de Vijfheerenlanden zijn.
Volg ons om regelmatig op de hoogte te blijven van het nieuws rondom deze fondsenwervingscampagne.

Naar de website van de wipkorenmolen

De kracht zit in mensen

Stichting Out of the Box TV verzamelt en publiceert verhalen van échte mensen die een periode van psychische kwetsbaarheid hebben doorgemaakt en daarvan hersteld zijn. In korte documentaires komen zij letterlijk ‘out of the box’ met hun verhaal. Zo helpen ze anderen hun kwetsbaarheid te herkennen en dragen bij aan hun herstel.
Voor een breder publiek dragen de documentaires, die in het openbaar 2-wekelijks op een eigen YouTubekanaal worden uitgezonden, bij aan het wegnemen van de stigma’s rond psychische problemen.

Onze missie is bij te dragen aan een gezonde samenleving. Daarom werven wij uit overtuiging fondsen voor Out of the Box TV. Zodat zij hún missie om de maatschappelijke stigmatisering van psychische problemen weg te werken en actief bij te dragen aan een samenleving waarin iederéén echt meedoet.
Een depressie, verslaving, een posttraumatische stressstoornis, borderline kan iedereen overkomen: een op de vier Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met psychische kwetsbaarheid. Toch praten maar weinig mensen erover. En komt hulp (te) laat.

Michiel Verheul is de motor achter Out of the Box TV. Als ervaringsdeskundige wéét hij hoe het is om een label opgeplakt te krijgen. Michiel is inmiddels hersteld en brengt indrukwekkende verhalen van mensen die hun ervaringen durven te delen voor de camera. Ervaringsdeskundigheid, herstel en kracht staan daarin centraal.

De uitzendingen van Out of the Box TV via: https://www.youtube.com/channel/UCfvrGahWpHn5bIPDsnvEKyw

Een frisse blik vooruit

We kijken met een frisse blik vooruit naar 2019 en zien hoogtepunten.
Quite Write bestaat in 2019 30 jaar: een mijlpaal in ons bestaan.
We zien landelijke duurzame projecten waaraan we een steentje bij mogen dragen. Zoals energieprojecten en fondsenwervingsprojecten voor mens en maatschappij. We zien daarnaast ondersteunende taken bij lang bestaande relaties.
We lichten er een paar uit.

Wij werken in 2019 verder met Bureau Energieprojecten en het ministerie van EZK aan informatiebijeenkomsten voor het publiek over energieprojecten. Wanneer er in uw woonomgeving iets wordt gepland met hoogspanningsverbindingen, windparken, gaswinning, energiecentrales, dan zijn wij erbij om te helpen bij het indienen van mondelinge zienswijzen over het project. In januari zijn we daarvoor met het Bureau Energieprojecten en het ministerie van EZK in de provincie Friesland te vinden.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten kan blijven rekenen op de ondersteuning van Quite Write bij haar mooie bestuurswerk. Al meer dan tien jaar zijn we bij elkaar betrokken. Op deze manier maken wij ons net als NVM-mondhygiënisten sterk voor preventieve mondzorg.

In de gezondheidszorg zijn wij voornamelijk actief voor de geestelijke gezondheid. Lange tijd hoorde je weinig tot niets over geestelijke gezondheid, maar de laatste jaren komt er steeds meer openheid. Dat is ook nodig! De hoogste tijd om psychiatrische problemen uit de taboesfeer te halen.
Out of the Box TV van Michiel Verheul werkt daaraan en laat zien hoe goed mensen herstellen van psychiatrische problemen en soms na lange tijd weer actief worden in de samenleving. Out of the Box TV werkt met ervaringsdeskundigen. Dat helpt om stigma te bestrijden.
Wij werven fondsen voor Out of the Box TV.

Mondriaan GGz, de grote instelling in Zuid-Nederland, maakt al lange tijd gebruik van onze fondsenwervingskennis. Quite Write werft voor grote en kleine projecten van Mondriaan. Zinvolle projecten voor de opgenomen en ambulante cliënten, die niet uit de beschikbare middelen gefinancierd kunnen worden. Deze projecten zijn de kers op de taart voor cliënten van Mondriaan. Op dit moment werven we aanvullende middelen voor projecten van Mondriaan verslaafdenzorg en voor projecten die ontspanningsmomenten brengen voor Mondriaan Ouderen. Omdat we al zo lang met elkaar samenwerken, verloopt de samenwerking vloeiend: een half woord is vaak genoeg om weer iets moois te realiseren.

In het volgende nieuwsbericht dat in februari verschijnt, lichten we weer andere projecten uit.
Kent u Quite Write nog niet? Laten we kennismaken.

Kersttijd bij Quite Write Fondsenwerving

Wij kijken terug op een goed jaar waarin we een aantal mooie projecten hebben geholpen bij de realisatie. Droomwensen zijn in vervulling gegaan. Hieronder een greep uit de Quite Write projectengalerij.
In januari hebben we fondsenwerving gerealiseerd voor een productie van Stichting Theater Zorg en Welzijn rond het thema psychische kwetsbaarheid met als titel ‘Vind je het Gek?!’. De theatervoorstelling is in productie gegaan en is te zien in verschillende theaters in het land. Wij waren toeschouwer bij de voorstelling voor familieleden en bekenden van cliënten van Mondriaan Geestelijke Gezondheid in Heerlen.
Wat een ontroerend mooie voorstelling.

In mei hebben we een groot(s) project afgerond. De begroting van Dorpshuis Buinen kwam rond met een subsidie van de Leader Noordoost Nederland. Andere grote bijdragen kwamen van DOEN, Oranje Fonds en het VSB Fonds. Inmiddels is de bouw van het dorpshuis in volle gang. De oplevering wordt verwacht in het vroege voorjaar van 2019. We gaan een kijkje nemen bij de opening van dit grootse buurtinitiatief.
Een grote groep kwetsbare alleenstaande ouderen kon deze zomer met stichting DoornRoosje  uit Doorn op vakantie dankzij bijdragen van fondsen voor ouderen. DoornRoosje organiseert deze week voor mensen met een afnemend sociaal netwerk. Mooie momenten en nieuwe vriendschappen zijn tijdens de vakantieweek ontstaan. Daar doen we het voor!
Deze zomer kwam fondsenwerving voor het oratorium Elijah rond. Christelijke Oratoriumvereniging IJsselstein  kon daardoor met een gerust hart verder met de voorbereidingen van Felix Mendelssohns uitzonderlijk grote werk Elijah dat zij in het najaar hebben uitgevoerd. Regionale cultuurfondsen hebben dit werk mede mogelijk gemaakt.
In het najaar hebben wij de fondsenwerving voor het eerste deel van het project ‘Mondriaan Ouderen bewegen 2.0’ gerealiseerd. Mondriaan  biedt ouderenzorg in een rustige, beweegvriendelijke omgeving die ten goede komt aan de fysieke, cognitieve en geestelijke gezondheid. Mondriaan heeft bewegen integraal vervlecht in haar beleid. Eerder hebben wij fondsen geworven voor een beweegtuin voor Mondriaan ouderen. Als vervolg hierop zijn we fondsen gaan werven voor spelmateriaal voor Mondriaan Ouderen binnen de muren van de instelling. In het najaar nam Mondriaan Ouderen de al zo lang gewenste Tovertafel en Airhockeytafel in gebruik, dankzij giften van RCOAK, Monuta Helpt en de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.
We gaan natuurlijk in 2019 door met fondsenwerving. Behalve projecten voor Mondriaan Geestelijke Gezondheid en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg  werven we onder andere voor grote projecten zoals het project ‘350 jaar Oude Hollandse Waterlinie’, de stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen en een burgerinitiatief in de provincie Utrecht. Houd ons in 2019 in de gaten.
Een goed geschreven fondsenwervingsplan komt van Quite Write! Wij werven fondsen met heel ons hart.
Fijne feestdagen!

Start fondsenwerving 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie

Na een goed verlopen oriënterend gesprek op 29 november jl. is de samenwerking tussen de stichting Oude Hollandse Waterlinie en Quite Write een feit. Wij gaan werven voor het jubileumjaar van dit Nationaal Erfgoed.

In 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit zal niet ongemerkt voorbij gaan. Alle inwoners van Nederland zullen via campagnes over de Oude Hollandse Waterlinie horen en lezen. Er zijn plannen voor tentoonstellingen, voorstellingen, publicaties, een symposium, wandelingen, fietstochten, toertocht met classic cars, schoolvoorstellingen en tal van toeristische activiteiten.

De linie wordt in het polderlandschap zichtbaar gemaakt. Bij alle evenementen worden uiteraard moderne middelen ingezet zoals gaming, virtual reality, geocaching games en videogames.

Quite Write is trots te mogen meewerken om alle plannen van de stichting Oude Hollandse Waterlinie te kunnen uitvoeren. Wij gaan met behulp van fondsenwerving een steentje bijdragen en hopen dat veel inwoners van ons land meedoen met de viering van het jubileumjaar.

Interactieve spellen en lichtprojecties stimuleren ouderen te bewegen

Mondriaan geestelijke gezondheid in Heerlen verleidt psychiatrisch kwetsbare ouderen met behulp van lichtprojecties en interactieve spellen in beweging te komen. Quite Write werft fondsen om vernieuwende spelmaterialen te kunnen aanschaffen.

Afgelopen week nam Mondriaan Ouderen de Tovertafel in gebruik. Deze tafel biedt waardevolle geluksmomenten aan psychiatrisch kwetsbare ouderen, het spel doorbreekt momenten van apathie en nodigt uit om sociaal, cognitief en fysiek met elkaar te spelen. Want je bent immers nooit te oud om te spelen.

https://www.youtube.com/watch?v=VAuFdN18RIk&feature=youtu.be

 

 

Opnieuw hebben we een mooi project helpen realiseren

Elf maanden geleden maakten we kennis met het Dorpshuisbestuur in Buinen. Een mooi karakteristiek Drents Dorp in de gemeente Borger-Odoorn, met een lange geschiedenis, waar je de mooie authentieke sfeer op je kunt laten inwerkenen. Het dorpshuisbestuur vertelde ons over hun plan om de voormalige gymzaal om te vormen tot een huis voor de gemeenschap. Een mooi initiatief voor het dorp, waar langzaam alle voorzieningen voor de gemeenschap verdwijnen. Quite Write en het dorpshuis bestuur gingen samen werken om de financiering daarvoor rond te krijgen.

Nu later kijken we terug op een succesvolle samenwerking waarbij we meer dan € 100.000,- voor het dorpshuis hebben verkregen. Dank aan het VSB Fonds, Oranje Fonds, DOEN en Rabobank Klenckeland. Subsidies verkregen we van de gemeente en de LEADER Zuidoost Drenthe.

Het project kan nu beginnen, en wij volgen het met belangstelling.

Fondsenwerving voor ‘Vind je het Gek!’ succesvol afgerond

Fondsenwerving Quite Write

Fondsenwerving Quite Write

Vind je het Gek! is een theatervoorstelling over leven met psychische kwetsbaarheid. De muzikale theatervoorstelling is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

De voorstelling nodigt uit tot reflectie en dialoog over mensen die met psychische kwetsbaarheid leven en het stigma dat ermee gepaard gaat. Het was een grote wens van bezoekers aan de voorstelling om thuis de liedjes en beelden te kunnen terugluisteren en kijken. Het is een belangrijk middel om het gesprek met anderen aan te gaan.

De theatermakers willen ook een documentaire maken waardoor zij een groot publiek bereiken om aandacht voor psychische kwetsbaarheid te vragen. Hiervoor zijn al goede contacten gelegd met de publieke omroep. Quite Write heeft met succesvolle fondsenwerving stichting Theater Zorg & Welzijn geholpen om een cd met liedjes van de voorstelling, een fotoboekje en een televisiedocumentaire te realiseren.

Hartelijk dank aan de stichting Koningsheide, RDO Balije van Utrecht, Samen sterk zonder Stigma, Ypsilon en de Dokter Wittenbergstichting voor de mogelijkheid om dit mooie initiatief te realiseren. Vind je het Gek is het komende jaar nog op vele locaties te zien.

Quite Write, dé fondsenwerver voor zorg & welzijn