Bijzonder geslaagde fondsenwerving voor LEVANTOgroep Vrijwilligers

Langdurige psychische problemen kunnen het lastig maken om van het leven te genieten. Om de dagelijkse dingen te doen. Om méé te doen.

LEVANTOgroep biedt ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg. Vele vrijwilligers zijn een maatje voor mensen in de wijk. Zij helpen bij actief deelnemen aan de samenleving, de dag een zinvolle invulling te geven en ondernemen samen met een cliënt leuke activiteiten. Zo maken zij het leven van iemand met psychische kwetsbaarheid net een beetje lichter en helpen ze de eenzaamheid te doorbreken.

‘Deze vrijwilligers mogen best wel eens in het zonnetje worden gezet’ vertelde vrijwilligerscoördinator Marco Piëtte ons ruim een jaar geleden. Hij bracht het idee naar voren om in het kader van 30 jaar maatjesprojecten alle 250 vrijwilligers een TEGOED TEGEK bon te geven. Maar wie kon dat betalen?
Wij hebben een geslaagde fondsenwervingscampagne van zijn idee gemaakt. Door bijdragen van zes vermogensfondsen kan LEVANTOgroep Vrijwilligers alle vrijwilligers dit voorjaar in het zonnetje zetten.