Succesvolle fondsenwerving voor Ubuntuplein Zutphen

Ubuntu, ik ben omdat wij zijn. Duidt op solidariteit en je leven verrijken omdat je je verantwoordelijk weet voor het geheel met anderen.

Een groep bewoners uit Zutphen was in 2021 op zoek naar een plek in de samenleving waar je zelfstandig, zinvol ouder kan worden. Waar plaats is voor 55-plussers die nog actief deelnemen aan het leven en waar zij hun creatieve en kunstzinnige talenten verder kunnen ontwikkelen.

Die plek heeft bewonerscorporatie Ubuntuplein in 2023 met elkaar gerealiseerd. In de wijk Noorderhaven is nu een kleinschalige, aantrekkelijke woonplek waar het prettig wonen en leven is in betrokkenheid met elkaar. In deze nieuwe woongemeenschap heeft de bewonerscorporatie naast levensloopbestendige woningen, een ontmoetingsruimte voor de nieuwe buurt gerealiseerd. Een huis voor de buurt waar iedereen op een kleinschalige manier zijn of haar creativiteit kan ontwikkelen. Een plek waar zij elkaar ontmoeten, hun kunstzinnige werken  creëren in ateliers, exposeren en muzikale ontmoetingen organiseren.

Quite Write heeft een succesvolle fondsenwervingscampagne voor het Ubuntuplein gevoerd met als resultaat grote giften van meerdere maatschappelijke vermogensfondsen.

Opnieuw een geslaagd fondsenwervingsproject

Quite Write heeft haar fondsenwervingscampagne voor de Huiskamer van Ridderkerk succesvol afgerond. Drie fondsen droegen maar liefst € 36.000,- bij voor materialen, werkkleding, keukeninrichting en wasmachines. In deze huiskamer kunnen wijkbewoners elkaar ontmoeten, samen eten, deelnemen aan activiteiten, gewoon een kopje koffie drinken, de krant lezen én gebruik maken van ‘gemaksdiensten’. Vrijwilligers voeren gemaksdiensten voor medemensen uit en kan varieren van boodschappen doen tot kleine klusjes fixen.

Wij kijken met genoegen terug op het verlopen fondsenwervingsproces. Opnieuw een succesvol project!

Quite Write heeft haar fondsenwervingscampagne voor de Huiskamer van Ridderkerk succesvol afgerond.

Meer informatie bij Onze projecten.

Quite Write helpt bij overheidscommunicatie

Op 22 maart jl. organiseerde Bureau Energieprojecten een informatieavond voor omwonenden. Zij konden hun zienswijze geven over een nieuw transformatorstation. Quite Write hielp met het formuleren van een goede zienswijze.

Fundraising Friday

Voor de divisie Hersenen van het UMC Utrecht aan een project over terugdringen van vooroordelen over mensen met psychische kwetsbaarheid. Het fondsenwervingsplan is bijna af. Daarna leggen we het voor aan verschillende fondsen.
Het is goed dat er toenemende aandacht is voor mentale problemen. Mentale gezondheid bespreekbaar maken klinkt simpel. Het is een hele uitdaging. Voor deze uitdagende projecten werven wij.

Nooit te oud om te spelen

Mondriaan Geestelijke Gezondheid Heerlen heeft de Tovertafel in gebruik genomen. Dit spel stimuleert psychiatrisch kwetsbare ouderen om te bewegen.

 

Interactieve spellen en lichtprojecties stimuleren ouderen te bewegen

Mondriaan geestelijke gezondheid in Heerlen verleidt psychiatrisch kwetsbare ouderen met behulp van lichtprojecties en interactieve spellen in beweging te komen. Quite Write werft fondsen om vernieuwende spelmaterialen te kunnen aanschaffen.

Afgelopen week nam Mondriaan Ouderen de Tovertafel in gebruik. Deze tafel biedt waardevolle geluksmomenten aan psychiatrisch kwetsbare ouderen, het spel doorbreekt momenten van apathie en nodigt uit om sociaal, cognitief en fysiek met elkaar te spelen. Want je bent immers nooit te oud om te spelen.

https://www.youtube.com/watch?v=VAuFdN18RIk&feature=youtu.be