Quite Write winnaar

RVO BEP - Quite Write

Jazeker, Quite Write heeft de aanbesteding van de Rijksoverheid gewonnen. Dit betekent dat wij voor de komende tijd Bureau Energieprojecten – RVO kunnen blijven ondersteunen. Bureau Energieprojecten coördineert energieprojecten van nationaal belang. In de wet staat dat het Rijk grote projecten afstemt via de Rijkscoördinatieregeling. De minister van EZK laat deze taak over aan het bureau.

Wij ondersteunen het bureau door tijdens publieksbijeenkomsten over grootschalige energieprojecten, in gesprek te gaan met betrokken burgers en hun zienswijze goed op te schrijven.

U kunt ons blijven ontmoeten bij publieksbijeenkomsten in ons land, bij stakeholdersessies en aan de telefoon voor vragen over grote windparken, hoogspanningsverbindingen, nieuwe elektriciteitscentrales en opslag- en winningsplannen.

Graag tot ziens, ergens in ons mooie land.

Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt

Wij hebben weer goed fondsenwervingsnieuws, dit keer over de Oude Hollandse Waterlinie die in 2022, 350 jaar geleden tot stand kwam. de stichting Oude Hollandse Waterlinie wil het wandelpad, dat langs de vestingsteden loopt een impuls geven. Naast dat het pad in functionaliteit aan verbetering toe was, is de beleefbaarheid als middel voor educatie zeker zo belangrijk. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is overtuigd van de kwaliteit bij de uitvoering van het project en draagt € 25.000,- aan het project bij. Het pad is straks geschikt voor lange afstand wandelaars, voor korte vestingstedenommetjes, voor kinderen die iets willen beleven met games, geocaching en foto’s van vroeger en nu. Eenmaal op weg kun je zelfs plekken tegenkomen die virtueel onder water gezet/geïnundeerd worden. Met foto’s die het beeld van vroeger versus nu weergeven en het toepassen van gamificatie zal het Oude Hollandse Waterliniepad een echte leerzame beleving worden.

Quite Write heeft zich met groot plezier ingezet om deze gift te verwerven

 

Week van de Psychiatrie

Betekenisvol meedoen is het thema voor de 46e week van de psychiatrie. Daarom zetten wij onze actuele GGz-projecten deze week in de schijnwerper.

Mondriaan, Out of the Box Tv, Levantogroep

Volop fondsenwerving voor Mondriaan

Mondriaan Geestelijke Gezondheid en Quite Write zijn al 8 jaar een team in fondsenwerving. Wij werven soms voor grote en soms voor kleinere projecten. Zojuist hebben wij een fondsenwervingsplan geschreven voor het dagactiviteitencentrum van Mondriaan in Maastricht. Hier werken cliënten op eigen tempo aan hersteldoelen. Dagbesteding kan bijdragen aan het verkrijgen van structuur, doorbreken van sociaal isolement en opbouwen en onderhouden van zelfvertrouwen.

 

Bijzonder geslaagde fondsenwerving voor LEVANTOgroep Vrijwilligers

Langdurige psychische problemen kunnen het lastig maken om van het leven te genieten. Om de dagelijkse dingen te doen. Om méé te doen.

LEVANTOgroep biedt ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg. Vele vrijwilligers zijn een maatje voor mensen in de wijk. Zij helpen bij actief deelnemen aan de samenleving, de dag een zinvolle invulling te geven en ondernemen samen met een cliënt leuke activiteiten. Zo maken zij het leven van iemand met psychische kwetsbaarheid net een beetje lichter en helpen ze de eenzaamheid te doorbreken.

‘Deze vrijwilligers mogen best wel eens in het zonnetje worden gezet’ vertelde vrijwilligerscoördinator Marco Piëtte ons ruim een jaar geleden. Hij bracht het idee naar voren om in het kader van 30 jaar maatjesprojecten alle 250 vrijwilligers een TEGOED TEGEK bon te geven. Maar wie kon dat betalen?
Wij hebben een geslaagde fondsenwervingscampagne van zijn idee gemaakt. Door bijdragen van zes vermogensfondsen kan LEVANTOgroep Vrijwilligers alle vrijwilligers dit voorjaar in het zonnetje zetten.

Kleine fondsenwervingscampagne, groot succes

Dankzij succesvolle fondsenwerving bij drie vermogensfondsen kunnen 32 bewoners met psychische kwetsbaarheid van twee Beschermd Wonenunits van Mondriaan GGz er volgend jaar op uit.

Zij hebben de wens uitgesproken in het kader van herstel en meedoen in de samenleving eens andere activiteiten buiten de woonunit te ondernemen waarbij de nadruk ligt op vooruitzicht en perspectief, ontspanning en vakantie. In goed overleg en op eigen initiatief hebben zij voorgesteld iets extra’s te doen in de vorm van uitstapjes met elkaar. Dit is vaak niet mogelijk omdat hun eigen financiële mogelijkheden daarvoor beperkt zijn. De begroting van Mondriaan biedt hiervoor ook geen ruimte. Daarom hebben wij een kleine fondsenwervingscampagne opgezet. Met groot succes!

Dankzij mooie giften van vermogensfondsen, kunnen de bewoners in de loop van 2021 een bezoek brengen aan Madurodam, Dolfinarium, Madame Tussauds, een Mergellandtour maken en wandelen bij het Drielandenpunt. Daar worden wij van Quite Write blij van.

Hopelijk gaat de wereldwijde Covid-19 uitbraak in 2021 langzaamaan voorbij en kunnen deze bewoners genieten van mooie uitstapjes. Uiteraard hebben wij namens alle 32 bewoners, de fondsen die hebben bijgedragen warm bedankt voor hun gift.

Europese subsidie herbouw Wipkorenmolen Vianen

Herbouw Wipkorenmolen kan beginnen
Alweer een ruim aantal jaren geleden begon een groep enthousiaste Vianezen aan het realiseren van een visionair plan: de herbouw van de oude Viaanse korenmolen op basis van oorspronkelijke tekeningen en bestekken uit 1691. Het ambitieuze idee werd destijds met veel enthousiasme ontvangen en de oorspronkelijke initiatiefgroep legde een stevige basis voor het plan. De stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen werd opgericht. Het bestuur maakte een begin met het in kaart brengen van de kosten, financiering, projectplan en planning.
Quite Write schreef het fondsenwervingsplan voor de herbouw van de molen. Al met al hebben we een jaar gewerkt aan het in kaart brengen van mogelijke financiers. We zijn in mei 2019 in gesprek gegaan met de Aanjaaggroep voor LEADER-subsidie Weidse Veenweiden. LEADER-subsidies zijn bedoeld voor de interactie tussen landbouw en samenleving. Het initiatief in Vianen sluit aan bij de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en duurzaam beheer van de ruimte. Het terugbouwen van de molen is een mooie aanvulling op de beeldbepalende stadsgezichten en monumenten die Vianen rijk is: de stadspoort en de grote kerk in Vianen.
Onze inspanningen werden recent beloond met een fantastische bijdrage van de LEADER van maar liefst € 150.000,-. Samen met de gemeentelijke subsidie van Vianen (nu Vijfheerenlanden) is er voldoende bijeengebracht om het bouwproces te kunnen beginnen.
In de tussentijd heeft Quite Write voldoende tijd om fondsen te werven voor de inrichting en omgeving van de nieuwe ontmoetingsplek in Vianen.

Mentaal belaste zorgprofessionals

In deze voor velen moeilijke lock down vanwege de wereldwijde COVID-19 uitbraak, is er af en toe een lichtpuntje.

Quite Write Fondsenwerving meldt een lichtpuntje voor een van onze lopende fondsenwervingsprojecten van stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.
De stichting kreeg een fantastische toezegging voor haar innovatieve project bedoeld voor mentale nazorg aan zorgprofessionals betrokken bij palliatief zieke kinderen. Een actueel thema in deze weken waarin we door de coronavirusuitbraak zoveel meer energie van de zorgverleners vraagt.
Zorgen voor palliatief zieke kinderen betekent een zware mentale belasting. Zorgprofessionals zien de angst bij kind en naasten en willen geruststellende woorden uitspreken. Maar wie spreekt hen geruststellend toe wanneer ze thuiskomen na hun werk? Mentale zorg voor de zorgprofessional is bittere noodzaak. Daarvoor heeft Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg een innovatief instrument ontwikkeld dat ze graag onder zorgprofessionals wil uitzetten.

Stichting Out of the Box TV

De coronacrisis vergt veel van je mentale veerkracht. Voor mensen met psychische kwetsbaarheid is de tijd waarin we zitten extra belastend. Stichting Out of the Box TV helpt met regelmatige  live stream uitzendingen waarin mensen hun verhaal mogen vertellen. Op Koningsdag is er een speciale live uitzending tussen 12.00 en 17.00 uur. Kijk op www.outoftheboxtv.nl

Quite Write werft met hoofd en hart voor de mooie initiatieven van stichting Out of the Box TV.