Reizende foto-expositie over psychische kwetsbaarheid

Met portretten, korte verhalen en hersenscans maakt de expositie indringend duidelijk dat een psychische kwetsbaarheid niet ‘aan de buitenkant’ zichtbaar hoeft te zijn. Toch worden kwetsbare mensen gestigmatiseerd, buitengesloten en voelen zich onveilig in de gemeenschap.
De projectgroep ’Kwetsbaarheid in Beeld’ van het UMCU, Lister, Enik en Ypsilon toont foto’s gemaakt door Bart Koetsier. De verhalen zijn van de bekende schrijver Aaron Grunberg.
Quite Write werft fondsen voor de foto- en verhalententoonstelling.

Fondsenwervingsdoelstelling bereikt

Voor stichting Burgerinitiatief Woudenberg hebben wij in 2019 maar liefst € 25.000,- geworven voor de inrichting van hun nieuwe locatie. De stichting helpt gezinnen in Woudenberg en Scherpenzeel die in armoede leven. In deze twee plaatsen leven ruim 400 gezinnen onder de armoedegrens. Kinderen worden daardoor hard getroffen. Geen cadeautjes met Sinterklaas, Kerstmis en verjaardag. Stichting Burgerinitiatief Woudenberg doet daar iets aan en biedt gezinnen in armoede een kans op een beter leven door fundamentele veranderingen in hun bestaan door te voeren.
Aan het einde van dit jaar moest de stichting verhuizen naar een ander onderkomen. Met een bijdrage van drie vermogensfondsen, kon de stichting meubilair, koel- en vrieskasten kopen. Quite Write is blij dit project te hebben mogen helpen realiseren.

Zienswijzen van belanghebbenden

Quite Write: gezicht en aanspreekpunt voor belanghebbenden. Als de rijksoverheid een informatiebijeenkomst houdt over een voorgenomen besluit, zijn wij erbij om de zienswijzen van belanghebbenden op te schrijven. De informatiebijeenkomsten gaan over plannen op het gebied van energie zoals gaswinning, windenergie, zonne-energie en transport-infrastructuur zoals (water)wegen, gas- en elektriciteitsnetwerken. Belanghebbenden kunnen zich door deskundigen over de plannen laten informeren. Desgewenst kunnen zij hun zienswijze op de plannen ter plekke door Quite Write laten vastleggen. Wij hebben een luisterend en empatisch oor tijdens een open gesprek over de voorgenomen plannen en wat hen daarbij bezig houdt. Hun wensen, suggesties en zorgen noteren wij onbevooroordeeld en onafhankelijk. Het betrokken ministerie verzamelt alle zienswijzen en reageert daarop naar de indieners. Als er sprake is van een bezwaarprocedure, dan is de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, partij in de behandeling door de Raad van State.

De rol van Quite Write gaat echter veel verder dan het noteren van zorgen en bezwaren. Als communicatiedeskundigen helpen wij de belanghebbende zijn zienswijze zo concreet en duidelijk mogelijk te verwoorden, zonder hem te beïnvloeden. Hoe concreter de zienswijze is geformuleerd, zo gerichter het ministerie daarop kan reageren.

Burgers die door Quite Write een zienswijze hebben laten noteren, zijn zonder uitzondering tevreden over de manier waarop wij hen hebben bejegend en geholpen.

Project Herbouw Wipkorenmolen Vianen

Wij zijn begonnen met het werven van fondsen voor het project. Het fondsenwervingsplan is geschreven, fondsonderzoek is afgerond en de eerste ingediende subsidieaanvraag hebben wij vandaag besproken met de mogelijke subsidieverstrekker.
Ontmoeten en recreëren is het thema van het project van stichting Herbouw Wipkorenmolen in Vianen. De initiatiefnemers in Vianen nemen zich voor de in 1838 verloren gegane molen volgens het oude bouwbestek met hedendaagse duurzame aanpassingen terug te bouwen.
Als alles gaat zoals we verwachten staat volgend jaar een nieuwe landmark in de uiterwaarden van Vianen. De molen zal een mooie nieuwe ontmoetingsplaats voor de Vijfheerenlanden zijn.
Volg ons om regelmatig op de hoogte te blijven van het nieuws rondom deze fondsenwervingscampagne.

Naar de website van de wipkorenmolen

Jong Nederland

In de afgelopen weken hebben wij verkennende gesprekken over fondsenwerving gehad met een consulent van Jong Nederland. Jong Nederland biedt iedereen van 4 tot 18 jaar de mogelijkheid om te spelen, voor ontspanning en ontplooiing. Dat doen ze al 75 jaar.
Wij gaan voor Jong Nederland fondsenwerven. Leuk!

 

De kracht zit in mensen

Stichting Out of the Box TV verzamelt en publiceert verhalen van échte mensen die een periode van psychische kwetsbaarheid hebben doorgemaakt en daarvan hersteld zijn. In korte documentaires komen zij letterlijk ‘out of the box’ met hun verhaal. Zo helpen ze anderen hun kwetsbaarheid te herkennen en dragen bij aan hun herstel.
Voor een breder publiek dragen de documentaires, die in het openbaar 2-wekelijks op een eigen YouTubekanaal worden uitgezonden, bij aan het wegnemen van de stigma’s rond psychische problemen.

Onze missie is bij te dragen aan een gezonde samenleving. Daarom werven wij uit overtuiging fondsen voor Out of the Box TV. Zodat zij hún missie om de maatschappelijke stigmatisering van psychische problemen weg te werken en actief bij te dragen aan een samenleving waarin iederéén echt meedoet.
Een depressie, verslaving, een posttraumatische stressstoornis, borderline kan iedereen overkomen: een op de vier Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met psychische kwetsbaarheid. Toch praten maar weinig mensen erover. En komt hulp (te) laat.

Michiel Verheul is de motor achter Out of the Box TV. Als ervaringsdeskundige wéét hij hoe het is om een label opgeplakt te krijgen. Michiel is inmiddels hersteld en brengt indrukwekkende verhalen van mensen die hun ervaringen durven te delen voor de camera. Ervaringsdeskundigheid, herstel en kracht staan daarin centraal.

De uitzendingen van Out of the Box TV via: https://www.youtube.com/channel/UCfvrGahWpHn5bIPDsnvEKyw

Stichting Out of the Box TV

Quite Write zet zich samen met stichting Out of the Box TV  voor mensen die een periode van psychische kwetsbaarheid hebben doorgemaakt, daarvan hersteld zijn en hun ervaringen en talenten inzetten om anderen te helpen hun talenten te ontdekken en hun zelfvertrouwen terug te winnen. Out of the Box TV brengt verhalen van echte mensen in beeld. Quite Write werft giften om stigma terug te dringen.

Naar de site van Out of the Box TV

Meewerken aan Burgerparticipatie

Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat houden wij ons met Bureau Energieprojecten deze weken intensief bezig met grootschalige energievoorzieningen. Bureau Energieprojecten coördineert energieprojecten met een bepaalde omvang via de Rijkscoördinatieregeling. Daarbij moeten we denken aan uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet, nieuwe elektriciteitscentrales, grote windparken, opslagprojecten en uitbreidingen van de landelijke gasinfrastructuur. Al deze projecten vallen onder de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De coördinatie richt zich op de procedures rondom besluiten, vergunningen en ontheffingen.
Actuele projecten spelen op dit moment voornamelijk in Noord-Nederland. Daarvoor worden informatiebijeenkomsten georganiseerd waar het publiek zich kan informeren over wat er in hun omgeving gaat gebeuren. Wij zijn daarvoor deze week in de Tussenklappolder in Zuidbroek waar het voornemen is om de bestaande stikstofinstallatie uit te breiden. Dat is nodig omdat vanwege het terugbrengen van de gaswinning in Groningen meer gas uit het buitenland moet worden geïmporteerd. De stikstofinstallatie zorgt ervoor dat dat gas geschikt wordt gemaakt voor onze huishoudens.
De mensen van Quite Write praten met omwonenden die een zienswijze willen indienen en wij zorgen ervoor dat die zienswijze goed op papier komt.
Wij vinden het fijn om mee te werken aan burgerparticipatie.

Een frisse blik vooruit

We kijken met een frisse blik vooruit naar 2019 en zien hoogtepunten.
Quite Write bestaat in 2019 30 jaar: een mijlpaal in ons bestaan.
We zien landelijke duurzame projecten waaraan we een steentje bij mogen dragen. Zoals energieprojecten en fondsenwervingsprojecten voor mens en maatschappij. We zien daarnaast ondersteunende taken bij lang bestaande relaties.
We lichten er een paar uit.

Wij werken in 2019 verder met Bureau Energieprojecten en het ministerie van EZK aan informatiebijeenkomsten voor het publiek over energieprojecten. Wanneer er in uw woonomgeving iets wordt gepland met hoogspanningsverbindingen, windparken, gaswinning, energiecentrales, dan zijn wij erbij om te helpen bij het indienen van mondelinge zienswijzen over het project. In januari zijn we daarvoor met het Bureau Energieprojecten en het ministerie van EZK in de provincie Friesland te vinden.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten kan blijven rekenen op de ondersteuning van Quite Write bij haar mooie bestuurswerk. Al meer dan tien jaar zijn we bij elkaar betrokken. Op deze manier maken wij ons net als NVM-mondhygiënisten sterk voor preventieve mondzorg.

In de gezondheidszorg zijn wij voornamelijk actief voor de geestelijke gezondheid. Lange tijd hoorde je weinig tot niets over geestelijke gezondheid, maar de laatste jaren komt er steeds meer openheid. Dat is ook nodig! De hoogste tijd om psychiatrische problemen uit de taboesfeer te halen.
Out of the Box TV van Michiel Verheul werkt daaraan en laat zien hoe goed mensen herstellen van psychiatrische problemen en soms na lange tijd weer actief worden in de samenleving. Out of the Box TV werkt met ervaringsdeskundigen. Dat helpt om stigma te bestrijden.
Wij werven fondsen voor Out of the Box TV.

Mondriaan GGz, de grote instelling in Zuid-Nederland, maakt al lange tijd gebruik van onze fondsenwervingskennis. Quite Write werft voor grote en kleine projecten van Mondriaan. Zinvolle projecten voor de opgenomen en ambulante cliënten, die niet uit de beschikbare middelen gefinancierd kunnen worden. Deze projecten zijn de kers op de taart voor cliënten van Mondriaan. Op dit moment werven we aanvullende middelen voor projecten van Mondriaan verslaafdenzorg en voor projecten die ontspanningsmomenten brengen voor Mondriaan Ouderen. Omdat we al zo lang met elkaar samenwerken, verloopt de samenwerking vloeiend: een half woord is vaak genoeg om weer iets moois te realiseren.

In het volgende nieuwsbericht dat in februari verschijnt, lichten we weer andere projecten uit.
Kent u Quite Write nog niet? Laten we kennismaken.

Kersttijd bij Quite Write Fondsenwerving

Wij kijken terug op een goed jaar waarin we een aantal mooie projecten hebben geholpen bij de realisatie. Droomwensen zijn in vervulling gegaan. Hieronder een greep uit de Quite Write projectengalerij.
In januari hebben we fondsenwerving gerealiseerd voor een productie van Stichting Theater Zorg en Welzijn rond het thema psychische kwetsbaarheid met als titel ‘Vind je het Gek?!’. De theatervoorstelling is in productie gegaan en is te zien in verschillende theaters in het land. Wij waren toeschouwer bij de voorstelling voor familieleden en bekenden van cliënten van Mondriaan Geestelijke Gezondheid in Heerlen.
Wat een ontroerend mooie voorstelling.

In mei hebben we een groot(s) project afgerond. De begroting van Dorpshuis Buinen kwam rond met een subsidie van de Leader Noordoost Nederland. Andere grote bijdragen kwamen van DOEN, Oranje Fonds en het VSB Fonds. Inmiddels is de bouw van het dorpshuis in volle gang. De oplevering wordt verwacht in het vroege voorjaar van 2019. We gaan een kijkje nemen bij de opening van dit grootse buurtinitiatief.
Een grote groep kwetsbare alleenstaande ouderen kon deze zomer met stichting DoornRoosje  uit Doorn op vakantie dankzij bijdragen van fondsen voor ouderen. DoornRoosje organiseert deze week voor mensen met een afnemend sociaal netwerk. Mooie momenten en nieuwe vriendschappen zijn tijdens de vakantieweek ontstaan. Daar doen we het voor!
Deze zomer kwam fondsenwerving voor het oratorium Elijah rond. Christelijke Oratoriumvereniging IJsselstein  kon daardoor met een gerust hart verder met de voorbereidingen van Felix Mendelssohns uitzonderlijk grote werk Elijah dat zij in het najaar hebben uitgevoerd. Regionale cultuurfondsen hebben dit werk mede mogelijk gemaakt.
In het najaar hebben wij de fondsenwerving voor het eerste deel van het project ‘Mondriaan Ouderen bewegen 2.0’ gerealiseerd. Mondriaan  biedt ouderenzorg in een rustige, beweegvriendelijke omgeving die ten goede komt aan de fysieke, cognitieve en geestelijke gezondheid. Mondriaan heeft bewegen integraal vervlecht in haar beleid. Eerder hebben wij fondsen geworven voor een beweegtuin voor Mondriaan ouderen. Als vervolg hierop zijn we fondsen gaan werven voor spelmateriaal voor Mondriaan Ouderen binnen de muren van de instelling. In het najaar nam Mondriaan Ouderen de al zo lang gewenste Tovertafel en Airhockeytafel in gebruik, dankzij giften van RCOAK, Monuta Helpt en de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.
We gaan natuurlijk in 2019 door met fondsenwerving. Behalve projecten voor Mondriaan Geestelijke Gezondheid en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg  werven we onder andere voor grote projecten zoals het project ‘350 jaar Oude Hollandse Waterlinie’, de stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen en een burgerinitiatief in de provincie Utrecht. Houd ons in 2019 in de gaten.
Een goed geschreven fondsenwervingsplan komt van Quite Write! Wij werven fondsen met heel ons hart.
Fijne feestdagen!