Quite Write winnaar

RVO BEP - Quite Write

Jazeker, Quite Write heeft de aanbesteding van de Rijksoverheid gewonnen. Dit betekent dat wij voor de komende tijd Bureau Energieprojecten – RVO kunnen blijven ondersteunen. Bureau Energieprojecten coördineert energieprojecten van nationaal belang. In de wet staat dat het Rijk grote projecten afstemt via de Rijkscoördinatieregeling. De minister van EZK laat deze taak over aan het bureau.

Wij ondersteunen het bureau door tijdens publieksbijeenkomsten over grootschalige energieprojecten, in gesprek te gaan met betrokken burgers en hun zienswijze goed op te schrijven.

U kunt ons blijven ontmoeten bij publieksbijeenkomsten in ons land, bij stakeholdersessies en aan de telefoon voor vragen over grote windparken, hoogspanningsverbindingen, nieuwe elektriciteitscentrales en opslag- en winningsplannen.

Graag tot ziens, ergens in ons mooie land.